Εδώ

Εδώ, οι μέρες ταξιδεύουν σαν χελώνες νεκρές..

και ‘γω τρικλίζοντας τις ακολουθώ.

Εδώ, οι σκέψεις ζωντανεύουνε, ναύαγια, πυρκαγιές.

Καίγομ’ ολόκληρος, εδώ και ξανασβήνω, εδώ..

Tags: ,