Ο Τοίχος.

Δεν με καθορίζουν, τα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί στον δρόμο μου

με καθορίζει το κουράγιο που είχα να δημιουργήσω καινούργιους δρόμους.

Δεν με καθορίζουν, οι απογοητεύσεις που είχα

με καθορίζει η πίστη και η δύναμη που είχα να δοκιμάσω ξανά.

Δεν με καθορίζει, το πόσο έχει διαρκέσει μια σχέση

με καθορίζει το πόσο δυνατά έχω αγαπήσει και το πόσο πρόθυμος είμαι να αγαπήσω.

Δεν με καθορίζει, το πόσες φορές έχω χάσει τα πόδια και έχω πέσει

με καθορίζει το πόσες φορές έχω σηκωθεί και έχω ξαναπερπατήσει.

Δεν είμαι ο πόνος μου

Ούτε και το παρελθόν μου

Είμαι αυτό που γεννήθηκε από την στάχτη.

Το ποίημα δεν είναι δικό μου.

Είναι δική μου μετάφραση ενος ποιήματος που βρήκα στο ίττερνετ.

Αν έχει κάποιο που ξέρει σε ποίον ανοίκει να μας το πεί να το μάθουμε.